Makro ile Outlook’ta İnternal ve External mailler için farklı imzalar kullanma (Mail Template)

 

Mail.ic Mail.dıs

Sub dıs()

basePath = Environ(“AppData”)

Set newItem = Application.CreateItemFromTemplate(“C:\Users\ekarlik\AppData\Roaming\ Microsoft \Templates\dis.oft”)

newItem.Display

Set newItem = Nothing

End Sub

Outlook’ta oluşturulan makronun çalıştırılması için ;

Add this to your toolbar: Right-click the toolbar area > Customize > Macros > Select your Macro > Drag & Drop to your toolbar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir