VSS (Volume Shadow Copy Service) Writer Listesi Eksik Gelmekte

Volume Shadow Copy Service yani VSS bildiğimiz gibi sistemde uygulamalar ilgili birime yazma işlemini devam ettirirken birimin yedekleme işlemininin yapılmasına olanak vermekte.

Writer’ların eksik olması durumunda System State / Backup’larda bu durumdan dolayı Fail alabilmekteyiz.

Bununla ilgili olarak alınabilecek aksiyonlar ;

cd /d %windir%\system32

net stop vss

net stop swprv

regsvr32 ole32.dll

regsvr32 oleaut32.dll

regsvr32 /i eventcls.dll

regsvr32 vss_ps.dll

vssvc /register

regsvr32 /i swprv.dll

regsvr32 es.dll

regsvr32 stdprov.dll

regsvr32 vssui.dll

regsvr32 msxml.dll

regsvr32 msxml3.dll

regsvr32 msxml4.dll

 

Devamında ;

sc config winmgmt start= disabled

net stop winmgmt /y

 

%systemdrive%

cd %windir%\system32\wbem

 

for /f %%s in (‘dir /b /s %windir%\system32\wbem\*.dll’) do regsvr32 /s %%s

regsvr32 /s %windir%\system32\tscfgwmi.dll

wmiprvse /regserver

 

sc config winmgmt start= auto

net start winmgmt

Hala durum devam etmekteyse ;

 

1.Aşağıdaki registry key’e ulaşılır:

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\EventSystem\{26c409cc-ae86-11d1-b616-00805fc79216}\EventClasses\{FAF53CC4-BD73-4E36-83F1-2B23F46E513E}-{00000000-0000-0000-0000-000000000000}-{00000000-0000-0000-0000-000000000000}

2. TypeLib registry value kontrol edilir.

TypeLib aşağıdaki gibi REG_EXPAND_SZ olarak gelmelidir.

Durum böyle değilse, key’i silip tekrar oluşturmak gerekir. Aşağıdaki adımlar izlenebilir.

a. TypeLib registry value seçilip silinir.

b. Yeni bir Expandable String Value, ismi TypeLib olarak verilir.

3. Double-click ile TypeLib registry value %systemroot%\system32\EVENTCLS.DLL olarak atanır.

4. Services.msc üzerinden Start Search box

5. Aşağıdaki servisler restart edilir ;

• COM+ Event System

• Volume Shadow Copy

6. Elevated command prompt açılarak vssadmin list writers tekrar çekilir.

Ek olarak ;

1) COM+ Event System service Startup type Automatic olmalı.

2) Volume Shadow Copy service aktif , Startup type Manual olmalı.

3) Permission ‘lar resetlenmeli.

 

   cd c:\windows\system32

   Takeown /f %windir%\winsxs\filemaps\* /a

   icacls %windir%\winsxs\filemaps\*.*  /grant “NT AUTHORITY\SYSTEM:(RX)”

   icacls %windir%\winsxs\filemaps\*.*  /grant “NT Service\trustedinstaller:(F)”

   icacls %windir%\winsxs\filemaps\*.*  /grant “BUILTIN\Users:(RX)”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir